fbpx

Hărțuirea și victimizarea ar putea fi pedepsite contravențional. Inițiativa legislativă a Ministerului Justiției

Un proiect de lege care are scopul de a îmbunătăți mecanismele de protecție împotriva discriminării a fost avizat pozitiv în ședința de marți, 13 septembrie, a Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, elaborat de Ministerul Justiției.

Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.

Proiectul de lege a fost elaborat în contextul Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și are scopul de a înlătura deficiențele cadrului normativ în acest domeniu.

Prin această inițiativă legislativă se propune extinderea criteriilor de nediscriminare, îmbunătățirea colectării de date în materia egalității, monitorizarea, evaluarea și raportarea anuală a rezultatelor și consolidarea cadrului instituțional.

Autorii documentului mai propun completarea Codului contravențional cu noțiunile de „hărțuire” și „victimizare”. Astfel, va fi sancționat orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect lezarea demnității unei persoane pe baza criteriilor de rasă, culoare, naționalitate, origine națională și etnică, origine și statut social, limbă, religie sau convingeri, sex, identitate de gen, vârstă, dizabilitate, statut HIV, stare de sănătate, opinii politice, avere, naștere, orientare sexuală, statut matrimonial sau orice alt criteriu. De menționat că hărțuirea de conotație sexuală rămâne a fi sancționată de Codul penal.

Totodată, Legea cu privire la asigurarea egalității ar putea fi completată cu un șir de criterii discriminatorii, inclusiv cele referitoare la originea socială, națională, statut social, stare de sănătate, opinii politice sau orice alte opinii. Includerea acestor criterii derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Proiectul de lege urmează a fi examinat și de celelalte comisii, iar, ulterior, va fi propus spre examinare în plenul Parlamentului.

Articole asemănătoare

Back to top button