fbpx

doc | Cum trebuie gestionată problema deșeurilor în capitală? IPRE propune un proiect de politici publice

IPRE propune un proiect de politici publice referitor la gestionarea deșeurilor în capitală. Acesta va fi prezentat și dezbătut mâine, începând cu ora 10:00, în sala de lectură a blocului F de la  ASEM.

Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.

Împreună cu reprezentanți ai autorităților locale și centrale, experți din societatea civilă și cetățeni activi se va discuta despre serviciile de gestionare a deșeurilor solide în Chișinău. Scopul propunerii este de a se expune asupra modului în care au loc lucrările de salubrizare în capitală pe perimetrul carosabilului, al trotuarelor tehnice sau pentru pietoni adiacente, a spațiilor verzi din municipiu, inclusiv a fâșiilor amplasate la marginea drumurilor, a stațiilor de așteptare, precum și în curțile blocurilor.

Documentul se va referi la procesul de evacuare și gestionare a gunoiului menajer, inclusiv de către operatorul municipal de servicii Î.M. „Regia Autosalubritate”, antreprenorii care colectează unele categorii de deșeuri menajere, actorii locali precum ACC-urile, APLP-urile, CCL-urile, antreprenorii care desfășoară activitate de comercializare, în special cu amănuntul pe teritoriul municipiului Chișinău, precum și producătorii care activează pe teritoriul țării.

Totodată, va fi examinat cadrul normativ și instituțional, precum și competențele pe care le dețin actorii implicați în activitățile de gestionare a deșeurilor solide din municipiu și se vor oferi o serie de constatări și recomandări cu privire pentru îmbunătățirea procesului de gestionare a deșeurilor solide din perspectivă instituțională și de distribuire/redistribuire a competențelor și implicarea mediului de afaceri în acest proces.

Vedeți mai jos proiectul propunerii de politici publice elaborat de expertul IPRE.

Propunere de politici publice: Serviciile de Gestionare a Deseurilor Solide in Municipiul Chisinau by Victoria Laur on Scribd

Acțiunea face parte din cadrul Proiectului „Audieri publice pentru Chișinău 2.0”, implementat de IPRE cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI). Până la sfârșitul anului 2019, IPRE își propune să contribuie la formularea a 12 propuneri de politici în domeniul serviciilor publice, transportului și reformei administrației din mun. Chișinău.

Articole asemănătoare

Back to top button