fbpx

„Apă-Canal” spune că pentru dispariția mirosului urât din oraș trebuie să se înceapă recultivarea bacteriilor de la Stația de Epurare

Membrii Consiliului societății al întreprinderii „Apă-Canal Chișinău” s-au întâlnit pe 9 septembrie curent pentru a discuta despre situația creată la Stația de epurare a apelor uzate, despre linia nouă de tratare a nămolului, dar și despre cum este posibilă soluționarea problemei mirosului urât din oraș.

Din informația prezentată de către responsabilii de la întreprindere, s-a constatat că situația precară existentă la Stația de epurare și persistența mirosului neplăcut este generată de mai mulți factori.

Din rezultatele analizelor de laborator prelevate la intrarea apelor uzate în Stația de epurare se atestă că în perioada iulie-august, curent, mai mulți agenți economici au deversat în rețeaua de canalizare centralizată ape uzate și cantități de deșeuri cu o concentrație sporită de substanțe proteice, utilizate preponderent la întreprinderile de prelucrare a produselor alimentare (lactate, mezeluri, băuturi alcoolice, dulciuri etc.) și cu o concentrație sporită de substanțe de detergenți și fosfați, utilizate la spălătorii, curățătorii și în industriile chimice.

Aceste deversări au avut un impact devastator asupra culturii de bacterii și micro-organismelor care prelucrează apele uzate de la stația de epurare și în mod practic au dus la distrugerea în proporție de 90-95% a culturilor de bacterii. Astfel, apele uzate ajunse în decantoarele stației de epurare nu sunt prelucrate în mod corespunzător, ceea ce generează prima sursă a mirosului neplăcut.

Totodată, o bună parte din agenții economici din mun. Chișinău, care admit deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare municipal cu încălcarea normativelor la deversare și care nu asigură preepurarea locală a apelor reziduale, acționează concertat împotriva Societății. Prin acțiuni cu același caracter, mai mulți agenți economici nu recunosc facturile înaintate de Societate pentru plata suplimentară pentru depășirea normativelor la deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare, și acționează Societatea în instanțele de judecată și alte structuri ale statului. De exemplu, în prezent Consiliul Concurenței este pe cale de a amenda Societate cu circa 12 milioane de lei pe o acțiune înaintată de către un grup de agenți economici.

O altă sursă a mirosului neplăcut care să acutizat în ultimele săptămâni este nămolul depozitat în ultimii 10-12  ani în depozitele temporare de stocare a nămolului ce se află pe teritoriul stației de epurare. După anul 2007, Societatea a pus în aplicare o metodă tranzitorie de depozitare a nămolului – în geotuburi. Geotuburile nu asigură însă un proces efectiv de prelucrare a nămolului fiind o metodă temporară de depozitare.

După anumite perioade de timp, nămolul din geoturburi era extras și a fost stocat în depozite special amenajate extinse în prezent pe o suprafață de circa 3,2 ha, într-un volum de peste 760 mii m3. Timpul canicular de la sfârșitul lunii iulie-începutul lunii august a intensificat procesul de fermentare a acestui nămol ceea ce a condiționat amplificarea mirosului neplăcut.

Consiliul societății mai spune că antreprenorul care trebuia să renoveze Stația de Epurare a încălcat termenul de execuție a lucrărilor, iar cele efectuate nu sunt calitative.

Astfel, pentru rezolvarea problemei mirosului urât din oraș, Consiliul societății propune să se soluționeze problema funcționării în regim normal a Stației de epurare a apelor uzate, prin reabilitarea și recultivarea micro-organismelor necesare pentru procesul de prelucrare a apelor uzate.

De asemenea, se menționează că ar fi necesară înaintarea unor demersuri către toate organele abilitate ale statutului (SIS, Procuraturii, Agenției de mediu, Inspectoratului pentru protecția mediului, Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, etc.) pentru depistarea agenților economici care deversează neautorizat ape uzate supraîncărcate în sistemul public de canalizare și sancționarea lor.

Articole similare

Close