fbpx

ANRE, despre corectitudinea tarifelor pentru apă și canalizare: Persoanele care abordează acest subiect, să opereze cu cifre verificate din surse oficiale

Luând în considerare unele comentarii tendențioase apărute în spațiul public, ce țin de corectitudinea și metoda de calcul și determinare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu câteva clarificări.

Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.

Astfel, conform ANRE, afirmațiile promovate în spațiul public poartă un caracter vădit tendențios, bazat pe analize superficiale și argumente eronate.

Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate au fost determinate și aprobate în strictă conformitate cu prevederile Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate (aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 489/2019 din 20.12.2019). Calculele finale efectuate de Agenție sunt publice (au fost plasate la compartimentul Transparență decizională/proiecte supuse aprobării).

S.A. „Apă-Canal Chișinău” în cererea definitivă de ajustare a tarifelor pentru anul 2023 a solicitat majorarea reieșind din necesarul de cheltuieli pentru activitatea reglementată în mărime de 847 499,2 mii lei. Urmare a analizei efectuate de specialiștii ANRE, venitul reglementat pentru anul 2023 a fost determinat în sumă de 765 664,0 mii lei prognozat (cu o diferență de 81 835,2 mii lei).

Diferența de 81 835,2 mii lei nu a fost inclusă în tarifele consumatorilor finali  din următoarele considerente:
– nu au fost acceptate în scopuri tarifare valoarea reevaluată a mijloacelor fixe, mijloacele fixe care au fost depreciate mai mult de o dată, precum și mijloacele fixe și imobilizările necorporale procurate sau create în afara planurilor de investiții aprobate de ANRE. Ca rezultat, au fost diminuate cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale și cheltuielile pentru plata redevenței în sumă totală de 58 770,6 mii lei (ce nu afectează activitatea operațională);
– au fost excluse cheltuielile pentru energia electrică și cheltuielile pentru plata taxei pentru apă aferente pierderilor de apă neacceptate în scopuri tarifare în mărime totală de 18 946,7 mii lei;
– alte cheltuieli administrative, materiale, etc. neacceptate în valoare de 4 117,9 mii lei nu au fost justificate de operator în corespundere cu prevederile Metodologiei tarifare;

Din toate cheltuielile solicitate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”, ANRE nu a acceptat 81 835,2 mii lei, iar speculațiile precum că  ”deficitul ”Apă-Canal Chișinău”, cu toate optimizările posibile făcute, ajunge la 300 de milioane de lei pentru anul 2023” sunt neîntemeiate și tendențioase”, se arată într-un comunicat emis de ANRE.

Ținând cont de cele expuse mai sus, ANRE solicită persoanelor care abordează acest subiect, să opereze cu cifre verificate din surse oficiale, să nu inducă în eroare opinia publică, făcându-și capital politic.

Amintim că în cadrul ședinței publice a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), din data de 11 ianuarie, au fost aprobate tarifele pentru furnizarea și prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate de către S. A. „Apă-Canal Chișinău”.

Articole asemănătoare

Back to top button