fbpx

video | Apar ca ciupercile după ploaie. Problema construcțiilor neautorizate în Chișinău, sub lupa IPRE

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a realizat cel de-al șaselea film informativ #pentruChisinau, în care vine cu recomandări privind procesul de eliberare a actelor permisive și de sancționare a construcțiilor neautorizate.

Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.

Potrivit analizei IPRE, eliberarea actelor permisive pentru construcții trebuie să ia în considerare interese multiple, precum dezvoltarea armonioasă a orașului, interesele dezvoltatorilor dar și ale vecinilor și ale locuitorilor municipiului. Procesul de formulare a prescripțiilor pentru autorizații de construire și pentru certificatele de urbanism pentru proiectare necesită luarea în considerare a multiplelor aspecte ce țin de rețelele inginerești, cerințele speciale stabilite pentru zone protejate din oraș, dar și modul de desfășurare a lucrărilor și gestiunea infrastructurii alăturate.

În urma mai multor analize detaliate de politici publice, IPRE vine cu următoarele recomandări privind procesul de eliberare a actelor permisive și de sancționare a construcțiilor neautorizate:

– Solicitarea acordului vecinilor atunci când construcțiile presupun schimbarea destinației, lucrări care ar putea afecta integritatea construcțiilor vecine, precum și prezentarea clară a naturii și scopului construcției propuse pentru care se solicită acordul;

– Includerea în actele de confirmare ale dreptului de proprietate a prescripțiilor ce reies din Planul Urbanistic General și Planurile Urbanistice Zonale pentru a preveni transferul de terenuri pentru construcții care nu corespund așteptărilor inițiale ale dezvoltatorilor și care în consecință ar putea duce la inițiative de modificare a Planului Urbanistic General;

– Stabilirea unor cerințe suplimentare de evaluare și studii de impact asupra infrastructurii sociale (școli, grădinițe, centrele medicilor de familie) și a drumurilor locale pentru cazul construcțiilor care depășesc 5 nivele în cazul construcțiilor rezidențiale, 400 și respectiv 1000 mp în cazul construcțiilor destinate comerțului și respectiv pentru cele industriale;

– Extinderea termenului de emitere a actelor permisive pentru a permite autorităților publice locale să formuleze prescripții complete cu privire la etape de construcție, inclusiv lucrări în grup la infrastructura alăturată, conectarea la rețele inginerești și doar apoi ridicarea structurilor portante ale clădirii, precum și menținerea curățeniei și a drumurilor alăturate pe parcursul construcției;

– Modificarea Codului Contravențional pentru a permite autorităților municipale să sancționeze eficient cazurile de construcții neautorizate, nerespectarea masei maxim admisibile pentru autovehicule și sancționarea pentru nerespectarea prescripțiilor setate în actele permisive emise;

– Implicarea autorităților publice locale în procesul de recepție finală a lucrărilor pentru a evita cazurile de înregistrare în registrul bunurilor imobile a construcțiilor neautorizate.

Filmul a fost realizat în baza analizei de politici publice, prezentată în cadrul audierilor publice din 28 noiembrie 2018 și care abordează principalele probleme privind modul de eliberare a actelor permisive în construcții conține multiple carențe, divergențe între prevederi, goluri legislative și lacune în controlul respectării prevederilor legale și a prescripțiilor privind efectuarea lucrărilor de construcție.

Articole asemănătoare

Back to top button