fbpx

E bine să-ți cunoști drepturile. Cât trebuie să-ți plătească șefii pentru munca în zilele de sărbătoare și cele libere?

Pe lângă concediile anuale, bugetarii din Republica Moldova dispun și de unele zile de vacanță în legătură cu sărbătorile religioase și naționale. 

Ținând cont de specificul activității, nu toți angajații au parte de odihnă în zilele de sărbătoare. Codul Muncii al Republicii Moldova face concretizări referitor la plata pentru salariații care lucrează în zilele nelucrătoare și în cele declarate libere.

Achitarea muncii suplimentare

Pentru remunerarea lucrului pe unitate de timp, potrivit Codului Muncii, articolul 157, munca suplimentară, pentru primele două ore, se retribuie în mărime de cel puţin 1,5 salarii de bază stabilite salariatului pe unitate de timp, iar pentru orele următoare – cel puţin în mărime dublă.

Respectiv, în cazul retribuirii muncii în acord cu aplicarea sistemului tarifar de salarizare, pentru munca suplimentară se plăteşte un adaos de cel puţin 50 la sută din salariul tarifar al salariatului de categoria respectivă, remunerat pe unitate de timp pentru primele două ore, şi în mărime de cel puţin 100 la sută din acest salariu tarifar – pentru orele următoare, iar cu aplicarea sistemelor netarifare de salarizare – de 50 la sută pentru primele două ore şi, respectiv, 100 la sută din cuantumul minim garantat al salariului pe unitate de timp în sectorul real – pentru orele următoare.

În cazul retribuirii muncii cu salariu lunar, pentru munca suplimentară se plătește un spor, calculat pe unitate de timp, în mărime de 50 la sută din salariul de bază – pentru primele două ore și în mărime de 100 la sută din salariul de bază – pentru orele următoare. Compensarea muncii suplimentare cu timp liber nu se admite.

Achitarea zilelor de sărbătoare lucrate

Cu condiţia plăţii salariului mediu, munca prestată în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare este retribuită:

  •  salariaţilor care lucrează în acord – cel puţin în mărime dublă a tarifului în acord;
  •  lucrătorii a căror muncă este retribuită, cel puţin, în mărimea dublă a salariului pe oră sau pe zi;
  •  salariaţilor a căror muncă este retribuită cu salariu lunar se va face cel puţin în mărimea unui salariu pe unitate de timp sau a remuneraţiei de o zi peste salariu.

La cererea scrisă a salariatului care a prestat munca în zi de repaus sau în zi de sărbătoare nelucrătoare, angajatorul poate să-i acorde o altă zi liberă care nu va fi retribuită.

Articole asemănătoare

Back to top button