fbpx

doc | UTM, în rândul celor mai bune instituții de învățământ din lume. Universitatea a obținut două dintre cele mai importante certificate de calitate a studiilor

În urma unui audit de calitate, Universitatea Tehnică a Moldovei a fost certificată de organismele responsabile de sistemele de management The International Certification Network (IQNet) şi Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC) pentru îndeplinirea integrală a standardelor de calitate academică. 

Certificatele SRAC și IQNet atestă sistemul de management din cadrul UTM, după cea mai recunoscută certificare de management a calității din lume, fiind acordate pentru următoarele activități de învățământ superior universitar la toate cele 9 facultăți:

  • Ciclul I – Studii superioare de Licență,
  • Ciclul II – Studii superioare de Master,
  • Ciclul II – Studii superioare de Doctorat;
  • Formare profesională continuă a personalului din economia națională;
  • Activități de formare inițială și continuă psihopedagogică;
  • Cercetare-dezvoltare, la acest sistem integrat contribuind consistent profesorii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, cercetătorii științifici ai UTM.

Prin cele două diplome acordate, UTM dă dovada că are implementat și menține un sistem de management al calității recunoscut la nivel internațional, ceea ce îi permite să exceleze în activitatea zilnică și să ridice la cel mai înalt nivel calitatea studiilor și a cercetării științifice.

Foto: utm.md

Articole asemănătoare

Back to top button