fbpx

Discrepanțe și excese în bugetul pentru renovarea trecerilor subterane din Chișinău: Analiza bugetară avertizează asupra riscului de neeficiență

Raportul de monitorizare bugetară a mun. Chișinău 2023 pentru lucrările de renovare și accesibilizare a trecerilor subterane arată discrepanțe între cheltuielile și eficiența renovării trecerilor subterane în contextul accesibilității urbane.

Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.

În urma analizei bugetului municipal din 2023 pentru lucrările de renovare și accesibilizare a trecerilor subterane din municipiul Chișinău, se relevă necesitatea unei revizuiri a politicii de accesibilitate. Potrivit autorilor raportului, cheltuielile însumând aproximativ 61 milioane lei pentru renovarea a 15 treceri subterane nu au fost în concordanță cu principiile de cost-eficiență și eficacitate pe termen lung.

Conform raportului de monitorizare bugetară, se evidențiază mai multe aspecte critice:

  1. Neglijarea consultărilor publice: Autoritățile publice locale au omis consultările publice cu cetățenii și societatea civilă pentru proiectele de renovare a trecerilor subterane, contravenind Legii privind transparența în procesul decizional.
  2. Ineficiența investițiilor: Comparativ cu alte cheltuieli echivalente planificate în bugetul municipal, costul renovării unei treceri subterane este de 20 de ori mai mare decât amenajarea unei treceri pietonale la nivelul carosabilului. Acest lucru evidențiază o discrepanță semnificativă în ceea ce privește costul și beneficiile pe termen lung ale investițiilor în infrastructura de accesibilitate.
  3. Soluții alternative pentru accesibilitate: Experiența din orașele europene indică că trecerile subterane nu mai sunt o soluție modernă pentru asigurarea accesibilității, acestea fiind înlocuite cu treceri pietonale la nivelul carosabilului sau ascensoare verticale. Costul și eficacitatea acestor soluții alternative ar trebui să fie luate în considerare pentru viitoarele proiecte de accesibilitate în municipiul Chișinău.

Raportul vine cu concluzii și recomandări, menționând că este necesară includerea cheltuielilor pentru accesibilitatea infrastructurii într-un program dedicat în Bugetul municipiului Chișinău și pe linii bugetare specifice. Acest fapt ar permite monitorizarea facilă a cheltuielilor pentru accesibilitate separat de cele pentru „modernizare/renovare”. La fel, este necesară includerea indicatorilor specifici de monitorizare pe domeniul de accesibilitate a infrastructurii. Aceste ajustări ale structurii bugetului municipal ar oferi un grad mai înalt de transparență în ceea ce privește eficiența investițiilor făcute în accesibilitatea infrastructurii urbane, implicit ar permite o evaluare clară a aspectelor legate de cost-eficiență la capitolul investițiilor respective.

Respectarea prevederilor legale de proiectare și verificare a proiectelor ar îmbunătăți calitatea lucrărilor și accesibilitatea obiectivelor renovate. Lucrările de renovare a trecerilor subterane de pe str. Ismail și str. Ciuflea au fost executate fără obținerea autorizației de construcție și fără parcurgerea etapelor de proiectare și verificare prevăzute în acest caz. Acest fapt a lăsat loc de unele greșeli/încălcări ale standardelor de accesibilitate, comise de compania care a executat lucrările de construcție. În proiectul tehnic a subteranei de pe bd. Dacia-bd. Traian au fost prevăzute echipamente de ridicare pentru persoanele cu dizabilități, dar din motive necunoscute la aceste elemente ale proiectului s-a renunțat.

Autoritățile publice locale ar trebui să organizeze consultări publice cu cetățenii și societatea civilă pentru toate proiectele de renovare a obiectivelor de infrastructură importante. Această obligație derivă din art. 3 alin. (4) din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional. Din analiza procesului de renovare a celor trei pasaje subterane prezentată mai sus, putem observa că etapa consultărilor publice a fost omisă de fiecare dată.

Reabilitarea trecerilor subterane nu corespunde principiului de cost-eficiență pe termen lung. Sumele bugetate pentru reabilitarea trecerilor subterane în anul 2023 variază între 7,5 și 2 milioane lei, cu un cost mediu de 4,1 milioane lei per obiectiv renovat. Conform datelor oferite de Primăria Chișinău, au fost reparate 15 treceri subterane, ceea ce înseamnă un cost total de cel puțin 61 milioane lei. Dacă comparăm costurile de reabilitare a unei treceri subterane cu alte cheltuieli echivalente planificate în bugetul municipal, repararea capitală a str. V. Lupu ar costa 10 mil. lei, repararea capitală a str. Industrială – 5 mil. lei, repararea capitală a str. Mesager – 5 mil. lei, iar reparația șoselei Hâncești, pregătirea și reparația str. Bodoni și Pușkin – 10 mil. lei. Comparativ, amenajarea unei treceri pietonale la nivelul carosabilului ar costa circa 200 mii lei, adică de 20 de ori mai puțin decât reparația unei treceri subterane.

Trecerile pietonale la nivelul carosabilului sunt singura opțiune în orașele moderne, care au la bază mobilitatea pietonală și transportul alternativ. În orașele europene s-a renunțat demult la trecerile subterane, acestea se regăsesc doar în combinație cu stații de metrou și întotdeauna sunt dotate cu ascensoare verticale sau rampe accesibile. Singura soluție pentru a asigura accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități este amenajarea unor treceri pietonale la nivelul carosabilului sau instalarea unor ascensoare verticale. Din cauza costului mai redus, în orașele post-sovietice există practica instalării platformelor orizontale în trecerile subterane. Experiența a arătat însă că acestea au o serie de neajunsuri esențiale: (i) necesită o persoană de suport pentru a o acționa, (ii) nu pot fi utilizate de sine stătător de persoana cu dizabilități; (iii) se defectează frecvent. Costul unei platforme verticale este de circa 500 000 lei, ceea ce ar majora cu circa 1 000 000 lei costul unui proiect de renovare a unei treceri subterane. Aceste soluții tehnice pot fi aplicate, spre exemplu, în cazul trecerilor de la str. Ismail – bd. Ștefan cel Mare, unde există un flux foarte ridicat de pietoni și de autovehicule. În cazul altor intersecții din municipiul Chișinău, unde există alternativ treceri la nivelul carosabilului, este oportună amenajarea unor treceri sigure, dotate cu insule de siguranță pentru a asigura accesibilitatea pentru toți pietonii, menționează autorii raportului.

Scopul studiului este de a monitoriza cheltuielile din bugetul public al mun. Chișinău 2023 pentru renovarea trecerilor subterane (câte treceri au fost reparate și care este costul total); a evalua cost-eficiența acestor cheltuieli și a propune măsuri de politici alternative, în vederea sporirii accesibilității acestor spații publice.

Metodologia utilizată în cadrul studiului include: analiza cadrului legal primar și a bugetului municipal, expedierea scrisorilor de solicitare de informație către Primăria Chișinău și analiza documentelor prezentate, analiza rapoartelor și documentelor disponibile public, ședințe de lucru cu reprezentanții Primăriei Chișinău.

Articole asemănătoare

Back to top button