fbpx

doc | Socialiștiii propun o nouă lege a funcționării limbilor. Rusa, privilegiată și de această dată

După ce au propus recent un statut mai privilegiat limbii ruse, deputații PSRM Vasile Bolea, Adrian Lebedinschi, Bogdan Țîrdea și (de această dată) Vlad Bătrîncea au înregistrat un proiect de lege la Parlament prin care propun o nouă reglementare a funcționării limbilor pe teritoriul Republicii Moldova. Și de această dată pentru limba rusă sunt propuse reglementări preferențiale în comparație cu limbile altor minorități etnice.

Astfel, la articolul 2 se propune ca Republica Moldova să asigure „condițiile necesare pentru utilizarea și dezvoltarea limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică în Republica Moldova. Limba rusă, în calitate de limbă de comunicare interetnică se folosește pe teritoriul republicii, alături de limba de stat”.

La articolul 3, „în scopul de a proteja și a asigura dezvoltarea limbii găgăuze, Republica Moldova creează garanțiile necesare pentru extinderea consecventă a funcțiilor sale sociale. În UTA Gagauzia, limba oficială în diferite sfere ale vieții, este limba de stat, limba găgăuză sau rusă”.

Articolul 6 al proiectului de lege propune ca limba rusă să coexiste alături de limba română atunci când vine vorba de relarațiile cetățeanului cu instituțiile, organizațiile și întreprinderile.

„În UTA Gagauzia este garantat dreptul cetățeanului, de a utiliza și limba găgăuză în relațiile menționate mai sus. În zonele unde majoritatea populației este ucraineană, rusă, bulgară sau de altă etnie, pentru comunicare este utilizată limba de stat sau cea maternă sau orice altă limbă acceptată de majoritatea populației”, se arată în inițiativa legislativă.

Actele oficiale, traduse și în rusă

În articolul 7 se propune ca:

„(1) Activitățile de secretariat în organele puterii de stat și administrației publice se efectuează în limba de stat, la solicitare, se asigură traducerea în limba rusă.

(2) În UTA Gagauzia, activitățile de secretariat în organele puterii de stat și administrației publice este folosită limba de stat, la necesitate limba găgăuză sau limba rusă.

(3) În cadrul diverselor evenimente, a activităților de secretariat în organele puterii de stat și administrației publice în regiunile în care majoritatea compactă a populația este vorbitoare de limba ucraineană, rusă, bulgară sau altei naționalități, se utilizează limba de stat și la solicitare în limba de comunicare interetnică sau orice altă limbă acceptabilă pentru majoritatea populației din această regiune”.

Articolul 8, bunăoară, prevede că „actele oficiale ale organelor puterii de stat, administrației publice, se întocmesc și se adoptă în limba de stat, urmând să fie traduse în limba rusă, iar în UTA Gagauzia se traduc și în limba găgăuză”.

Totodată, „(1) Organele puterii de stat, administrației publice, întreprinderilor, instituțiilor publice primesc și examinează cererile scrise sau verbale depuse de cetățeni în limba de stat, sau limba rusă, iar în UTA Gagauzia le primesc și examinează în limba de stat, găgăuză sau rusă; (2) Formularele și textele administrative de uz curent se eliberează în limba de stat, la solicitarea cetățeanului se eliberează limba rusă, iar în UTA Gagauzia se eliberează, la solicitarea cetățeanului și în limba găgăuză. (3) Organele puterii de stat, administrației publice, întreprinderile, instituțiile publice acceptă și examinează actele, prezentate de cetățeni în limba de stat, sau limba rusă, în UTA Gagauzia le acceptă și le examinează în limba de stat, găgăuză sau rusă. Pentru actele, prezentate în alte limbi se anexează traducerea în limba de stat”.

Proiectul de lege nu reglementează folosirea limbilor în viața privată și impune obligativitatea studierea limbii de stat (n. r. – române) în toate instituțiile de învățământ de toate nivelurile.

Totuși, în proiectul de lege se specifică că „Republica Moldova garantează cetățenilor dreptul la educație în limba de stat și limba de comunicare interetnică la toate nivelele sistemului educațional și creează condiții, cetățenilor altor naționalități și etnii care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, la educație în limba lor maternă”.

Limba folosită în denumiri, informații și publicitate

Deputații socialiști propun ca:

– Denumirile instituțiilor publice, ministerelor, departamentelor, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, precum și ale subdiviziunilor lor structurale se redactează în limba de stat, cu traducere în limba rusă, iar în UTA Gagauzia se utilizează denumirea în limba de stat, cu traducere în limba rusă și limba găgăuză. Denumirile luate între ghilimele nu se traduc, ci se reproduc prin transliterație.

– Localitățile și alte obiective geografice de pe teritoriul Republicii Moldova au o singură denumire oficială în limba de stat, iar în UTA Gagauzia se utilizează denumirea găgăuză originară (fără traducere sau adaptare), ținând-se cont de tradițiile istorice din localitatea respectivă. Scrierea corectă a denumirilor de localități și de alte obiective geografice se stabilește prin lege organică.

– Denumirile de sectoare orășenești, piețe, străzi, stradele, etc. se formează în limba de stat, iar în UTA Gagauzia se utilizează denumirea găgăuză originară.

Plăcuțele cu denumirile instituțiilor, organizațiilor și întreprinderilor – în română și rusă

Înscrisurile de pe plăcile cu denumirile organelor puterii de stat administrației de stat și organizațiilor obștești, ale întreprinderilor instituțiilor și organizațiilor, se execută în limba de stat și în limba rusă, iar în UTA Gagauzia, se execută în limba de stat, în limba găgăuză și în limba rusă.

– Plăcile cu denumirile organelor puterii de stat administrației de stat și organizațiilor obștești, ale întreprinderilor instituțiilor și organizațiilor, sunt dispuse în stânga sau deasupra în limba de stat și în dreapta sau mai jos în limba rusă, iar în UTA Gagauzia sunt dispuse în stângă sau deasupra în limba de stat, în centru sau la mijloc în limba găgăuză, în dreapta sau mai jos în limba rusă.

– Textele afișelor, avizelor publice, textele de publicitate și alte texte de informare vizuală se scriu în limba de stat și în caz de necesitate, se traduc în limba rusă, iar UTA Gagauzia în limba de stat, precum și în limba găgăuză sau în cea rusă.

Denumirea produselor – în rusă și română

Totodată, se propune ca denumirea mărfurilor și produselor alimentare, etichetele mărfurilor, mărcile comerciale, instrucțiunile, precum și orice alte informații vizuale referitoare la mărfurile fabricate în Republica Moldova, prezentate populației, să se întocmesc în limba de stat și în limba rusă.

Într-un final, socialiștii propun ca conducătorii instituțiilor, organizațiilor și întreprinderilor să poarte răspundere personală pentru ignorarea acestor prevederi. De sancțiuni ar avea parte și cei care propagă „ostilitatea și disprețul fată de limba oricărei naționalități, crearea obstacolelor la funcționarea limbii de stat și a altor limbi pe teritoriul republicii, precum și lezarea drepturilor cetățenilor pe motive de limbă utilizată”.

477.2020.ro by ZUGO on Scribd

Amintim că recent aceiași deputați PSRM (fără Vlad Bătrîncea) au venit cu inițiativă legislativă menită să acorde un statut și mai special limbi ruse în Republica Moldova.

Urmărește cele mai importante noutăți și pe canalul de Telegram ZUGO.

Articole asemănătoare

Back to top button