fbpx

Admitere 2021 | Unde să aplici dacă te visezi criminolog, veterinar sau dirijor: Universitățile din R. Moldova cu profil specific

Vrei să-ți urmezi studiile în domeniul muzicii, medicinei sau agriculturii? În Republica Moldova există instituții unice cu profil specific, unde îți poți materializa visul.

ZUGO îți prezintă lista universităților la care să depui dosarul pentru a deveni medic veterinar, dirijor, kinetoterapeut, optometrist, sau pentru a cuprinde alte meserii specifice.

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP) este una din cele mai vechi instituţii de învăţământ superior din ţară, dar şi unica la care se pregătesc specialiști în domeniul artistic.

AMTAP susține că misiunea sa constă în formarea profesională avansată a specialiştilor calificaţi cu studii superioare pentru domeniile muzicii, artei teatrale, coregrafiei, multimedia, artelor plastice şi decorative, designului şi culturologiei, dar şi în pregătirea viitoarelor cadre didactice pentru sfera culturii şi artelor.

La AMTAP poți urma facultățile de:

 1. Artă Muzicală;
 2. Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia;
 3. Arte Plastice, Decorative și Design;

Pentru mai multe detalii accesează site-ul instituției.

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport susține că are misiunea de a forma specialiști de înaltă performanță în domeniul culturii fizice, prin oferirea de programe de studii creative, care să integreze rezultatele cercetării științifice şi să contribuie la dezvoltarea intelectuală a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

La USEFS îți poți face studiile la:

 1. Facultatea de Pedagogie;
 2. Facultatea de Sport;
 3. Facultatea de Kinetoterapie;
 4. Facultatea de Protecție, Pază și Securitate.

Pentru mai multe precizări poți accesa site-ul universității.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” este o instituţie de învăţământ superior, care are drept scop formarea iniţială şi continuă de nivel superior a specialiştilor în domeniul știinţelor educaţiei, știinţelor umanistice, știinţelor sociale, artelor, știinţelor exacte şi asistenţei sociale, asigurându-le calificări profesionale competitive pe piaţa muncii.

Actualmente, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” poți aplica la:

 1. Facultatea de Arte Plastice și Design;
 2. Facultatea de Filologie și Istorie;
 3. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine;
 4. Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială;
 5. Facultatea de Științe ale Educației și Informatică.

Pentru mai multe detalii privind procesul de admitere accesează acest link.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” are misiunea de a oferi servicii de performanță în educație, cercetare, asistență medicală și formare profesională pe parcursul întregii vieți. Este unica instituție din țară ce pregătește viitori medici, stomatologi, farmaciști, optometriști și specialiși în sănătate publică.

La USMF poți urma specialitățile:

 1. Medicină;
 2. Stomatologie;
 3. Sănătate Publică;
 4. Optometrie;
 5. Asistență medicală generală;
 6. Tehnologie radiologică;

Accesează site-ul instituției pentru a afla cum se va desfășura admiterea.

Academia de Studii Economice din Moldova

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) este cea mai mare instituție de învățământ superior cu profil economic din Republica Moldova. Drept bază pentru înființarea ei au servit două facultăți din cadrul Universității de Stat: „Economie” și „Economie a Comerțului și Merceologie”, și Institutul Economiei Naționale al Ministerului Economiei. În cadrul ASEM activează șase facultăți:

 1. Business și Administrarea Afacerilor;
 2. Economie Generală și Drept;
 3. Tehnologii Informaționale și Statistică Economică;
 4. Relații Economice Internaționale;
 5. Finanțe;
 6. Contabilitate.

Accesează acest link pentru mai multe detalii.

Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) este unica instituție de învățământ superior tehnic, acreditată de stat, în Republica Moldova. Aceasta a fost fondată 1964, cu denumirea inițială „Institutul Politehnic din Chişinău”, în baza unor specialităţi inginereşti şi economice transferate de la Universitatea de Stat din Moldova.

La UTM studiile sunt organizate la nou facultăţi:

 1. Electronică și Telecomunicații;
 2. Energetică și Inginerie Electrică;
 3. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică;
 4. Tehnologia Alimentelor;
 5. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi;
 6. Urbanism şi Arhitectură;
 7. Construcţii, Geodezie și Cadastru;
 8. Inginerie Economică şi Business;
 9. Textile şi Poligrafie.

Accesează site-ul universității pentru a fi la curent cu noutățile despre procesul de admitere.

Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”

Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a Republicii Moldova a fost fondată în anul 1990. Aceasta pregătește specialiști în prevenirea şi combaterea criminalităţii şi a delincvenţei în ansamblu, precum şi în elaborarea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii organelor afacerilor interne în domeniul asigurării ordinii de drept, menţinerii ordinii şi securităţii publice. Aici poți studia:

 1. Drept;
 2. Securitate Civilă și Ordine Publică.

Accesează site-ul academiei și află mai mult.

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova pregătește specialiști în domeniul horticulturii, viticulturii, aviculturii, al ingineriei agrare, cel sanitar-veterinar, al siguranţei alimentare și cel al produselor farmaceutice. Studiile sunt organizate la șase facultăți:

 1. Agronomie;
 2. Horticultură;
 3. Economie;
 4. Medicină Veterinară;
 5. Inginerie Agrară și Transport Auto;
 6. Cadastru și Drept.

Site-ul universității îți pune la dispoziție mai multe detalii.

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată este un centru de instruire și cercetare în domeniul științelor penale, criminologiei, deviantologiei, psiho-criminologiei, victimologiei. Instituția promite să instruiască specialiști de valoare în criminologie, drept, psihologie și securitate criminologică.

Astfel, doritorii de a avea o carieră în criminologie pot să aleagă dintre cele patru specialități:

 1. Criminologie;
 2. Drept;
 3. Servicii de securitate a proprietății;
 4. Psihologie.

Vezi mai multe detalii, făcând click aici.

Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” este o instituție de învățământ superior cu profil militar din Chișinău. Abiturenții pot să-și urmeze studiile la cele două facultăți:

 1. Științe Militare;
 2. Administrare Publică.

Vezi mai multe pe site-ul academiei.

Precizăm că, în Republica Moldova sunt circa 30 de universități, inclusiv în stânga Nistrului. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, la solicitarea instituțiilor de învățământ superior, a stabilit termene comune de organizare şi desfășurare a sesiunii de bază a concursului de admitere la studii superioare de licenţă, sesiunea 2021, pentru toate universitățile, după cum urmează:

 • 19 – 30 iulie – depunerea online a Dosarului de concurs;
 • 03 august – anunțarea rezultatelor intermediare;
 • 04 – 10 august – depunerea documentelor în original la instituția aleasă de către candidați, conform unui orar cu acces etapizat stabilit de instituție în diverse blocuri de studii, cu respectarea măsurilor de protecție împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 • 12 august – anunțarea rezultatelor finale.
Urmărește cele mai importante noutăți și pe canalul de Telegram ZUGO.

Articole asemănătoare

Back to top button