fbpx

Societatea civilă condamnă inițiativa PSRM privind ne-ratificarea Convenției de la Istanbul și introducerea răspunderii penale pentru promovarea homosexualității

Declarația Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) despre intenția de a introduce modificări în Constituția Republicii Moldova și legislația națională nu este decât un act de „promovare electorală” și de deturnare a dezbaterilor electorale în preajma alegerilor datorită unor subiecte false și inventarea unor pericole inexistente, afirmă reprezentanții societății civile.

Promovarea ne-ratificării Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice, dar și denaturarea scopului și obiectivelor acesteia reprezintă un risc continuu pentru femeile din Republica Moldova. Convenția nu are decât să protejeze în special femeile și copii împotriva tuturor formelor de violenţă. Convenția se bazează pe convingerea că orice formă de violență încalcă grav drepturile fundamentale la viață, securitate, libertate, demnitate, integritate fizică și emoțională și că acest fenomen nu poate fi ignorat de către state.

„Credem cu tărie că tolerarea violenței față de femei și neglijarea acestora ca ființă umană nu reprezintă o valoare a familiei tradiționale. Constituția RM în art.48 alin.(2) este deja foarte clară și completă, iar declarațiile privind modificarea acesteia nu au scopul decât să promoveze și justifice discriminarea și incitarea la ură împotriva persoanelor care au alte orientări sexuale, persoanelor care sunt asociate cu comunitatea LGBT+ sau împărtășesc o altă opinie diferită decât cea considerată majoritară.

Aceste declarații făcute în perioada preelectorală duc la dezbinarea societății Republicii Moldova și creează noi motive artificiale de ură față de persoanele din grupul LGBT+ și a susținătorilor acestora. Adevăratul scop al acestor declarații este de a distrage atenția de la alte subiecte social importante.

În acest context, organizațiile societății civile califică mesajele deputaților PSRM: Alla Darovannaia, Vasile Bolea și Vladimir Odnostalco, făcute publice în cadrul conferinței de presă din 13 mai 2021 drept un discurs instigator la discriminare și ură și consideră că acesta este unul absolut inadmisibil într-un stat de drept ce tinde să promoveze valorile democratice, respectarea demnității ființei umane, a dreptului la viața privată și libertatea de exprimare a tuturor cetățenilor indiferent de orientare sexuală și identitatea de gen, sex, opinie etc.Cu regret, aceeași retorică a fost preluată  și de către alte partide politice și politicieni din Republica Moldova.

Ideea introducerii pedepsei penale pentru promovarea și apărarea unui mod de viață diferit decât cel obișnuit de majoritate, este o violare directă a dreptului la libertatea de exprimare și dreptul la respectarea vieții private care sunt garantate de către Constituția Republicii Moldova și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). 

Art.16 din Constituția RM, precum și art.14 CEDO interzice orice formă de limitare a dreptului la egalitate, iar exercitarea drepturilor şi libertăţilor trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, opinii politice sau orice alte opinii, orientare sexuală, apartenenţă la o minoritate naţională, sau orice altă situaţie.

Organizațiile societății civile reiterează faptul că libertatea de exprimare implică și mesaje care ofensează, deranjează sau șochează, însă acest drept poate și trebuie supus limitărilor conform legislației naționale atunci când apare necesitatea să fie apărate drepturile altora”, se arată în mesajul activiștilor.

Așadar, semnatarii solicită politicienilor, simpatizanților acestora dar și autorităților statului:

  • să se abțină de la utilizarea discursului de ură și instigare la discriminare, respectând demnitatea umană a fiecărei persoane;
  • să renunțe la inițiativele legislative care atentează la drepturile omului și valorile societății democratice;
  • să dea dovadă de responsabilitate și respect și să renunțe la mesaje bazate pe falsuri și manipulări, care dezbină societatea și distrage atenția de la adevăratele probleme care trebuie rezolvate.
  • Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova, Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul Audiovizualului și alte autorități să ia măsuri de condamnare și sancționare și de reacție la declarațiilor  instigatoare la ură ale politicienilor.

Mesajul este susținut de Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare, din care fac parte Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM), Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M”,  Centrul de Resurse Juridice (CRJM), Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Asociația Promo-LEX, Ana Furtună, Uniunea Organizațiilor Invalizilor, Asociația de Reabilitare a Invalizilor, Consiliul Național al Tineretului, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD), Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari, Asociația Obștească Inițiativa Pozitivă, Centrul de Politici și Reforme, PLATZFORMA.MD, Elena Rațoi, Natalia Rezneac, Diana Guja, Constanța Dohotaru, Alina Cebotari, Alina Andronache, Fundația Est-Europeană și, Gender Centru.

Articole asemănătoare

Back to top button