fbpx

Ion Chicu către Ion Ceban: Orice eventual „pește cu viermi” de pe masa micuților va fi servit șefilor de la Primărie

Agenția Achiziții Publice anunță că au fost depistate mai multe abateri grave în procesul de aprovizionare cu produse alimentare a instituțiilor de învățământ școlare precum și cele preșcolare. În context, premierul Ion Chicu i-a transmis un mesaj primarului mun. Chișinău, Ion Ceban.

Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.

Într-un comunicat oficial, AAP a reiterat că autoritățile contractante urmează să întreprindă toate măsurile necesare în vederea asigurării atribuirii contractelor de achiziție publică unor operatori economici care pot dovedi o experiență corespunzătoare în acest domeniu și care nu au abateri profesionale.

Deși au fost aplicate mai multe penalități operatorilor economici care au livrat produse alimentare necalitative, inclusiv au fost incluși în lista de interdicție, se constată faptul că aceștia continuă să aibă relații contractuale cu instituțiile statului prin intermediul unor companii recent create în acest sens.

În acest context, se impune a fi subliniat faptul că prevederile art. 22 și 23 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice prevăd expres că, în cadrul procedurilor de achiziție publice, autoritățile contractante urmează să prevadă cerințe față de capacitatea economică, financiară, tehnică și profesională față de participanții la procedurile de achiziție publică.

Astfel, pentru a nu admite situații similare pe viitor, autoritățile contractante urmează să stabilească, în cadrul procedurilor de achiziție publică privind achiziționarea produselor alimentare, cerințe privind demonstrarea capacităților și experienței ofertanților pentru cel puțin un an de activitate.

Totodată, urmează a fi respectată condiția reglementată în pct. 20 din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016, care prevede că operatorul economic înscris în Listă sau operatorul economic care are cel puțin un fondator care este sau a fost fondator al unui operatorul economic înscris în Listă nu are dreptul să participe la procedurile de achiziții publice, iar autoritatea contractantă nu le va atribui contracte de achiziții publice.

„Domnule primar general al Chișinăului, după cum am discutat joi, orice eventual „pește cu viermi” de pe masa micuților în 2020 va fi servit personal de mine șefilor de la Primărie, responsabili de achiziții publice. Crimele împotriva copiilor trebuie să rămână în trecut”, a reacționat Chicu în context.

Articole asemănătoare

Back to top button