fbpx

Guvernul contestă o decizie a Judecătoriei Chișinău prin care poate pierde o clădire din Odesa, estimată la 3 milioane de euro, proprietate a Republicii Moldova

Executivul anunță că va depune o cerere de apel contra hotărârii Judecătoriei Chișinău, care a anulat săptămâna trecută o hotărâre a Guvernului din iulie curent, prin care acesta și-a abrogat o hotărâre din 2019 cu privire la trecerea unui imobil din orașul ucrainean Odesa din domeniul public în domeniul privat al statului și schimbul acestuia cu un alt imobil din același oraș.

„Guvernul Republicii Moldova consideră hotărârea judecătorească menționată ca fiind neîntemeiată, emisă cu aplicarea eronată a normelor de drept material și procedural, precum și neelucidarea circumstanțelor importante pricinii și va înaintata cererea de apel”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Precizările vin în contextul informațiilor apărute în presă în privința clădirii din Odesa, care a făcut parte din complexul sanatoriului „Moldova”.

Potrivit jurnal.md, Republica Moldova riscă să piardă un teren de peste 40 de ari, situat în regiunea Arkadia din Odesa, cu un preț estimat la circa 3 milioane de euro, și să se aleagă în schimb cu o casă de locuit cu un teren aferent estimat la un preț de 20 de ori mai mic. Potrivit sursei, în spatele acestei scheme ar sta un fost deputat PDM.

Precizările Guvernului

Iată precizările cu care a venit astăzi Guvernul:

La 31.01.2020, reclamanta Rolemskaia Irina s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului Afacerilor Externe și Integrității Europene al Republicii Moldova, Agenției Proprietății Publice, privind obligarea de a întreprinde acțiunile necesare, prescrise în Hotărârea de Guvern nr.142 din 27.02.2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și încheierea unui contract de schimb, și anume: să inițieze procedura administrativă de pregătire și încheiere a contractului de schimb în privința bunurilor imobile:

1) terenul aferent cu suprafața de 0,0397 ha (număr cadastral 5110137500:50:011:0044) și construcția capitală cu destinație locativă, lit. A, cu suprafața de 402,2 m2, cu anexele lit. Б, lit. Г, nr. 1-3, amplasate pe str. Tinysta nr. 6/4-A, or. Odessa, Ucraina (proprietate a reclamantei) și

2) bunul imobil(construcție capitală), amplasat pe str. Posmitnogo, nr.2/2Б, or. Odessa, Ucraina (proprietate a Republicii Moldova).

În textul referinței prezentate, Ministerul Afacerilor Externe și Integrității Europene al Republicii Moldova, a formulat o cerere, prin care solicită atragerea în proces a Guvernului Republicii Moldova, deoarece în competența ultimului intră atribuțiile de administrare și deetatizare a proprietății publice.

La 25 august 2020, reclamantă, Rolemskaia Irinaa înaintat Cererea de completare a acțiunii din 25 august 2020 privind:

l. Anularea Hotărârii Guvernului nr. 577 din 31.07.2020 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului RM nr. 142/2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și încheierea unui contract de schimb.

2. Obligarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene de executare a Hotărârii Guvernului RM nr. 142 din 27.02.2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public in domeniul privat al statului și încheierea unui contract de schimb.

În ședința de judecată Guvernul Republicii Moldova a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată înaintată de către Irina Rolemskaia.

În argumentarea poziției sale au fost invocate următoarele:

Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 142/2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului şi încheierea unui contract de schimb, astfel fiind realizate competențele executivului prevăzute în art. 6 alin. 1) din Legea 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

În temeiul art. 5 lit. c) și art. 6 lit. k) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, Guvernul a hotărât privind abrogarea Hotărârea Guvernului nr. 142/2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și încheierea unui contract de schimb.

Motivele abrogării au fost invocate în Nota informativă prezentată de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrității Europene al Republicii Moldova și anume:

1. Prețul estimat al edificiului Consulatului RM în or. Odessa, conform Raportului de evaluare imobiliare, efectuat la data de 24 ianuarie 2019 a constituit: 485 429 USD (187 405 valoarea clădirii și 301 024 USD valoarea 0,04 ha de pământ aflat în folosință)

2. În contextul în care au apărut dubii cu privire la evaluare, MAEIE a comandat reevaluarea edificiului consulatului, ca urmare prețul estimat al edificiului Consulatului RM în or. Odessa, conform Raportului de evaluare imobiliare de 12 decembrie 2019 a constituit 468 800 USD pentru construcție și 1 465 600 USD evaluarea pământului, sau aproximativ de 3 ori mai mare decât evaluarea precedentă

3. În vederea determinării evaluării de piață a fost efectuată a 3 evaluare, care a stabilit că edificiului Consulatului Republicii Moldova în or. Odessa este de 450 526 USD clădirea și 269 537 USD valoarea pământului aflat în folosință.

4. Menționăm că la data de 20 februarie 2019, adică în ajunul aprobării Hotărârii Guvernului nr. 142 din 27 februarie 2019 a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare (cu preț de 90 000 USD), prin care a fost schimbat proprietarul construcției cu destinație locativă, lit. A, cu suprafața de 402,2m2, cu anexele lit. Б, lit. Г, nr. 1-3, amplasate pe str. Tinysta nr. 6/4-A, or. Odessa, Ucraina. Respectiv, dna Rolemscaia a devenit proprietară a imobilului cu 7 zile înainte de aprobarea HG nr.142, investind 90 000 USD.

Astfel, Guvernul a decis abrogarea Hotărârea Guvernului nr. 142/2019, iar bunul imobil (construcție capitală) amplasat pe str. Posmitnogo nr. 2/2 Б, or. Odessa, Ucraina, proprietate a Republicii Moldova, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a reluat statutul bunului din domeniul public al proprietății de stat.

Potrivit art.10 din Legea RM nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice: Bunurile domeniului public fac obiectul exclusiv al proprietății publice, iar Circuitul civil al acestor bunuri este interzis, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

La data de 23 octombrie 2020, de către Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a fost pronunțat Dispozitivul Hotărârii judecătorești nr. 3-264/2020, pe marginea cauzei intentată de către Irina Rolemskaia împotriva Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Agenția Proprietății Publice, terț Guvernul prin care s-a dispus:

1) Se anulează actul administrativ individual defavorabil – Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 577 din 31 iulie 2020

2) Se obligă Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Agenția Proprietății Publice să întreprindă acțiunile necesare și prescrise în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 142 din 27.02.2019, și anume: să inițieze procedura administrativă de pregătire și încheiere a contractului de schimb. Astfel, instanța de judecată a anulat Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.577 din 31 iulie 2020 prin care se stopa o schemă dubioasă.

Guvernul Republicii Moldova consideră hotărârea judecătorească menționată ca fiind neîntemeiată, emisă cu aplicarea eronată a normelor de drept material și procedural, precum și neelucidarea circumstanțelor importante pricinii și va înaintata cererea de apel.

Articole asemănătoare

Back to top button