fbpx

Concursul pentru selectarea procurorului general, lansat. Ce condiții trebuie să întrunească candidații?

Ministerul Justiției informează despre inițierea preselecției candidaților la funcția de procuror general al Republicii Moldova. Candidații urmează să depună dosarele până pe 20 octombrie, ora 23:59.

Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.

Pentru funcția de procuror general poate candida persoana care întrunește următoarele condiții: deține cetățenia Republicii Moldova; cunoaște limba română; are o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin cinci ani în funcția de procuror sau judecător ori opt ani în funcția de avocat sau ofițer de urmărire penală.

De asemenea, în privinţa ei nu trebuie să fie instituită o măsură de ocrotire judiciară; are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor.

Mai mult, candidații trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă; anterior, nu le-a fost constatată vinovăția pentru săvîrșirea unei infracțiuni; sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror; au calități manageriale; în ultimii trei ani până la anunţarea concursului nu au fost membri şi/sau nu au desfășurat activități cu caracter politic în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice; iar în ultimele șase luni nu au deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor.

Candidații pot depune personal la sediul Ministerului Justiției, prin poștă sau prin e-mail, dosarul de concurs, care va conține:

  1. cererea de participare la concurs;
  2. scrisoarea de motivare;
  3. conceptul de management și dezvoltare instituțională care se depune atât pe suport hârtie, cât și în format electronic; conceptul se va încadra într-o limită ce nu va depăși 20 de pagini, iar anexele nu vor depăși 10 pagini;
  4. curriculum vitae;
  5. copia de pe diploma de studii;
  6. copia de pe carnetul de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă;
  7. cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate de către candidați vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor sau vor fi autentificate notarial. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, copiile documentelor se depun la data interviului. Regulamentul de desfășurare a concursului poate fi găsit aici.

Amintim că, potrivit ultimelor modificări la Legea Procuraturii, candidatul la funcția de procuror general nu este ales doar de Consiliul Superior al Procurorilor. În prima etapă, el va trebui să treacă de preselecția organizată de Ministerul Justiției.

Articole asemănătoare

Back to top button