fbpx

Cheltuielile, mai mari decât veniturile. Bugetul pentru 2021 a fost aprobat de Guvern

Executivul a aprobat, la ședința de luni, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021. Documentul urmează să fie remis Parlamentului pentru examinare și adoptare. Potrivit vicepremierului Serghei Pușcuța, proiectul de lege a fost elaborat în contextul impactului fără precedent al pandemiei COVID-19 și calamităților naturale din anul 2020 asupra economiei naționale.

Principale măsuri de politici se referă la domeniile de afaceri, politicii salarizării, ocrotirii sănătății și politicilor sociale.

Potrivit Ministerului Finanțelor, pentru anul 2021 se propune continuarea subvenționării locurilor de muncă, subvenționării dobânzilor la creditele contractate de la băncile comerciale de către agenții economici, acordarea creditelor în condiții preferențiale întreprinderilor mici și mijlocii, prin intermediul băncilor comerciale, rambursarea TVA în contul achitării impozitelor salariale, pentru agenții economici din agricultură care au suferit în urma calamităților naturale.

Proiectul de lege mai prevede creșterea graduală și egalarea unor valori de referință utilizate la calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar, precum și ajustarea prevederilor Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și altor acte normative. Astfel, valoarea de referința generală care se aplică pentru calcularea salariilor a peste 80 mii de angajați din sectorul bugetar se va majora de la 1650 lei la 1700 lei. Totodată, va fi continuată politica de susținere a personalului medical, prin punerea în aplicare a următoarei etape de majorare a salariilor cu 30% de la 1 ianuarie 2021.

Veniturile, mai mici decât cheltuielile

Potrivit proiectului de lege, veniturile bugetului de stat pentru anul 2021 constituie 41,4 miliarde lei, înregistrând o creștere cu 4,2 miliarde lei sau cu 11,3% față de bugetul de stat aprobat pe anul 2020. Încasările din impozite și taxe constituie 38,2 miliarde lei, iar intrările din granturi și alte venituri ale bugetului de stat vor însuma a câte 1,1 miliarde lei și 2,1 miliarde lei respectiv, fiind în creștere cu circa 19% și 3,7% față de nivelul anului 2020.

Cheltuielile bugetului de stat constituie 55,4 miliarde lei, înregistrând o creștere cu 2,2 miliarde lei sau cu 4,1% față de bugetul de stat aprobat pe anul 2020. Cheltuielile destinate implementării proiectelor finanțate din surse externe vor constitui în anul 2021 circa 3,0 miliarde lei, reprezentând 5,4% din cheltuielile totale ale bugetului de stat.

Pe lângă acestea, potrivit Ministerului Finanțelor, în proiectul de buget pe anul 2021 se prevede asigurarea financiară a programelor actuale de cheltuieli. Per total cheltuielile capitale vor constitui 5,3 miliarde lei (cu 380,9 milioane lei mai mult comparativ cu anul 2020), din care Investițiile capitale vor constitui 1,6 miliarde lei (49,4 milioane lei mai mult comparativ cu anul 2020).

Deficitul bugetului de stat este prevăzut în sumă de 14,0 miliarde lei. Principalele surse de finanțare a acestuia sunt sursele externe (intrări nete din împrumuturi externe pentru suport bugetar și implementarea proiectelor finanțate din surse externe) și sursele interne (emisiunea VMS și mijloace din vânzarea şi privatizarea patrimoniului public).

Soldul datoriei de stat la 31 decembrie 2021 se estimează la 84,9 miliarde lei, ponderea datoriei de stat în PIB la sfârșitul anului 2021 nu va depăși 38,3%, cu 4,6 puncte procentuale mai mult față de valoarea precizată pentru finele anului 2020.

Urmărește cele mai importante noutăți și pe canalul de Telegram ZUGO.

Articole asemănătoare

Back to top button