fbpx

Alertă de călătorie: În ce condiții cetățenii R. Moldova au dreptul de a intra pe teritoriul Bulgariei

Începând cu 30 octombrie, odată cu includerea țării noastre în zona roșie, cetățenii Republicii Moldova nu au dreptul de a intra pe teritoriul Bulgariei, cu excepția unor categorii de persoane și atunci când tranzitează teritoriului Bulgariei în direcția deplasării spre Republica Moldova, informează Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria.

Categoriile de persoane ce au dreptul de a intra pe teritoriul Bulgariei

  • Cetățenii Bulgariei, persoanele cu permis de ședere permanent sau de lungă durată pe teritoriul Republicii Bulgaria, precum și membrii familiilor acestora;
  • Cetățenii statelor-membre UE, Spațiului Economic European, Confederației Elvețiene, precum și membrii familiilor acestora, care au ca punct de pornire un stat-membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Elveția;
  • Specialiștii în medicină, lucrătorii în domeniul științelor medicale, lucrătorii sociali și conducătorii lor, atunci când scopul călătoriei este legat de îndeplinirea profesiilor acestora;
  • Lucrătorii care participă la transportul de medicamente, produse medicale și echipamente de protecție personală, aparatură medicală, inclusiv pentru instalarea și întreținerea acestora;
  • Persoanele cu poziții oficiale străine (șefi de stat, membri ai guvernelor etc.), membrii delegațiilor acestora, precum și diplomați, membrii personalului administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice ale statelor străine din Republica Bulgaria, funcționari ai organizațiilor internaționale, angajați ai forțelor armate, angajați ai serviciilor de securitate și de ordine publică și lucrătorii umanitari, în îndeplinirea obligațiilor acestora, precum și membrii familiilor acestora;
  • Persoanele care călătoresc cu scop umanitar, în sensul art. 1 pct.16 din dispozițiile suplimentare la Legea străinilor în Republica Bulgaria;
  • Lucrătorii sezonieri în domeniul agriculturii și lucrătorii din domeniul turismului;
  • Cetățenii străini, pentru primirea decretului pentru dobândirea cetățeniei bulgare, în conformitate cu legea privind cetățenia bulgară, certificată prin scrisoare a Ministerului Justiției al Republicii Bulgaria;
  • Cetățeni străini, admiși la instituțiile de învățământ superior din Republica Bulgaria, confirmat printr-un document emis de instituția de învățământ superior, precum și posesorii vizei de tip D eliberată cu scop de studii.
  • Persoanele care au primit acceptul Ministrului Sănătății al Republicii Bulgaria sau al unuia din vice-miniștrii sănătății împuterniciți în acest sens, în baza unei scrisori de argumentare, cu expunerea tuturor motivelor relevante.

Cu referire la condițiile de tranzit, cetățenii Republicii Moldova pot în continuare efectua tranzitarea teritoriului Bulgariei în direcția deplasării spre Republica Moldova. În cazul deplasării spre alte state, care presupune tranzitarea teritoriului Bulgariei, cetățenii sunt obigați să posede documente care garantează că vor putea părăsi imediat teritoriul Bulgariei.

Urmărește-ne pe Telegram și pe Instagram.

Articole asemănătoare

Back to top button