fbpx

MEC a prezentat conceptul noului curriculum național. A fost adaptat la aptitudinile și interesele elevilor, dar și la cerințele pieței muncii

Discipline școlare mai relevante și mai atractive, manuale interactive, învățământ orientat spre profesiile viitorului și descoperirea vocației elevilor, sunt câteva dintre principalele elemente ale noului concept de dezvoltare a curriculumului școlar, lansat de către Ministerul Educației și Cercetării. 

Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.

„Am lansat procesul de dezvoltare curriculară din mai multe considerente. În primul rând, este o necesitate ciclică de a revizui curriculumul școlar o dată la 5, 10 ani, deoarece apar noi realități sociale și provocări globale la care sistemul educațional trebuie să răspundă. Avem nevoie de o rezervă de timp pentru a discuta, analiza și consulta conceptul detaliat, dar și pentru a efectua  un studiu de fezabilitate a schimbărilor propuse, astfel încât către anul de studii 2027-2028 să avem o nouă curricula pe discipline, profesori formați, precum și resurse educaționale relevante pentru implementarea acesteia”, a menționat secretara de stat, Valentina Olaru.

Noul concept de dezvoltare a curriculumului descrie două perspective privind schimbările care se vor produce. Una pentru toate școlile care vor aplica planul-cadru de învățământ în vigoare și alta pentru școlile pilot care vor implementa modele de planuri-cadru de alternativă propuse de noul concept.

Printre schimbările care se vor produce pentru toate școlile și toate disciplinele din planul-cadru de învățământ în vigoare se numără: racordarea curriculumului de la fiecare disciplină la formarea de competențe–cheie, valori și principii europene; creșterea gradului de aplicabilitate a conținuturilor curriculare studiate în rezolvarea problemelor uzuale; valorificarea noilor educații (Educație antreprenorială, Educație ecologică, Educație pentru media, Educație pentru sănătate) și abordarea transdisciplinară în studierea diferitor fenomene și procese; creșterea motivației elevilor pentru studii etc.

Școlile pilot care vor alege să implementeze modele de planuri-cadru de alternativă propuse de noul concept de curriculum vor avea planuri cadru pentru fiecare ciclu de studiu: primar, gimnazial, liceal, și nu doar pentru ciclul liceal ca până acum. De asemenea, vor fi integrate mai multe discipline școlare înrudite, ca de exemplu  Dezvoltare personală și Educația pentru sănătate, Educația tehnologică cu Arte plastice. Vor fi introduse noi discipline integrate așa ca Informatică și Inginerie sau Educație tehnologică și TIC.

Aceste instituții vor avea stabilite un trunchi comun de discipline școlare obligatorii: Limba și literatura română, Limba străină I și Istoria românilor și universală, Științe (fizică, biologie, chimie) pentru clasele I-VII, la care se vor adăuga disciplinile la alegere din setul de discipline (propuse de MEC) și discipline opționale ș.a.

Conceptul noului curriculum național este expus pentru dezbateri publice până în luna august 2024 și poate fi accesat aici.

Cadrele didactice, părinții, elevii și alte părți interesate pot veni cu sugestii și propuneri asupra noului concept de dezvoltare a curriculumului școlar completând un chestionar la acest link.

Articole asemănătoare

Back to top button