fbpx

Cod roșu de COVID-19 în capitală. Câteva universități trec la studii în regim online

Mai multe universități din Republica Moldova au anunțat despre trecerea procesului de învățământ în regim online, ca urmare a stabilirii Codului roșu epidemiologic în municipiul Chișinău.

Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.
Urmărește-ne pe Telegram și pe Instagram.

Universitatea de Stat din Moldova

Astfel, la Universitatea de Stat din Moldova, conform unui ordin semnat de către rectorul Igor Șarov, începând cu data de 18.01.2022, activitatea didactică a studenților din ultimul an de studii superioare de licență, pentru diverse forme de învățământ ( cu frecvență și cu frecvență redusă) și sesiunea ordinară a studenților din anii I, II (III), programe de licență și a masteranzilor, precum și susținerea tezelor de master, pentru perioada 18.01.2022 – 22.01.2022 va fi realizată în regim online.

De asemenea, începând cu data de 24.01.2022, semestrul, II de primăvară, pentru studenții anilor I-II ( III), programe de licență și a studenților anului I, programe de master, va demara în regim online, ajustând în acest scop orarul procesului de studii. Și instructajele pentru stagiile de practică se vor realiza online.

La fel, întrunirile științifice, conferințele, sau alte evenimente programate pentru perioada imediat următoare, vor fi realizate online pe perioada incidenței codului roșu de alertă epidemiologică, iar evenimentele sportive și activitatea Palatului sporturilor, se vor realiza conform prevederilor Hotărârii nr. 62 CNESP.

Academia de Studii Economice din Moldova

La Academia de Studii Economice, în contextul instituirii Codului roșu epidemiologic în Chișinău, începând cu 17 ianuarie 2022 până la 15 martie 2022 prodesul de studii de va desfășura astfel:

  • Organizarea integrală a procesului de studii la ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, în regim online, cu excepţia orelor practice care implică utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare;
  • Organizarea procesului de studii la ciclul II, Masterat în formă mixtă: online şi faţă în faţă, cu prezenţa fizică a studenţilor, în dependenţă de specificul cursului.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

De asemenea, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” anunță desfășurarea procesului educațional în regim online. Astfel:

  • În perioada 17 – 31 ianuarie 2022, evaluarea rezultatelor învățării şi a competențelor obţinute de studenţii ciclului I, studii superioare de licenţă, şi ciclului II, studii superioare de master, forma de învăţământ cu frecvență, pe parcursul sem. I al anului de studii 2021-2022, se va desfăşura în regim online.
  • Activitatea didactică şi sesiunea de examene la învăţământul cu frecvență redusă, sem. I al anului de studii 2021 – 2022, în perioada 17.01 – 29.01.22, se va realiza în regim online (la distanţă).
  • Se permite desfăşurarea evaluărilor finale in format clasic la programele de studii Dans popular și clasic, Dans sportiv şi modern, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educației şi Informatică, tuturor programelor de studii de la Facultatea Arte Plastice şi Design
  • Decanatele facultatilor vor perfecta orarul, informa studentii privind modul de desfăşurare a activităţilor în cadrul Universităţii şi vor monitoriza procesul de desfăşurare a sesiunii şi activităților didactice, în perioada vizată. Activitatea subdiviziunilor universitare, în perioada de referinţă, se va realiza în format mixt, conform programului autorizat al subdiviziunii. Se desemnează responsabili pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunii de evaluare, forma de învățământ cu frecvență la zi, şi a activității didactice, sesiunii de examene la învăţământul cu frecvență redusă.

Articole asemănătoare

Back to top button