fbpx

Scheme de dobândire abuzivă a unor construcții situate pe terenuri publice, depistate de Curtea de Conturi

Curtea de Conturi (CC) a descoperit mai multe nereguli în cazul parteneriatelor public-private încheiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei, Primăriei Chișinău și entităților din subordine. În raportul de audit al CC, aprobat la 26 februarie 2021, se constată o activitate suspectă a cetățeanului Valeriu Guzun, realizată prin intermediul companiilor sale, prin implementarea unor scheme în vederea dobândirii în mod fraudulos și abuziv a dreptului de proprietate asupra mai multor bunuri imobile (construcții de învățământ și educație), situate pe terenuri publice.

Potrivit Raportului enunțat, prin Decizia CMC nr. 5/12 din 22.09.2016, a fost inclus în calitate de obiect al Parteneriatului public-privat, proiectul „Reconstrucția capitală a edificiului școlii nr. 85 din str. Constantin Stamati, 10, mun. Chișinău”, cu păstrarea destinației obiectivului și fără dreptul de privatizare a acestuia (în beneficiul partenerului privat).

În baza Deciziei CMC nr. 6/4 din 01.12.2016, a fost aprobată documentația de proiect pentru implementarea PPP „Reconstrucția capitală a edificiului școlii nr.85 din str. Constantin Stamati, 10”.

Condițiile propuse de inițiere a Parteneriatului Public Privatau au presupus darea în locațiune a complexului școlar, cu asigurarea de către potențialul investitor a lucrărilor de reparație capitală și a dotării corespunzătoare a elementelor de infrastructură ale acestuia. În calitate de plată pentru arendă, partenerul public a propus asigurarea investiției pentru executarea lucrărilor de reconstrucție a complexului preșcolar din mun. Chișinău, str. Nicolae Costin 63/3 (fosta grădiniță nr.166).

Potrivit Raportului prenotat, citat de timpul.md, s-a constatat identificarea incorectă a obiectului Parteneriatului public-privat, acesta urmând a fi reconstrucția complexului preșcolar din mun. Chișinău, str. Nicolae Costin 63/3 (fosta grădiniță nr.166), din contul dării în locațiune a clădirilor și terenurilor complexului școlar din mun. Chișinău, str. Constantin Stamati, 10.

Conform pct. 3.9. din Studiul de fezabilitate, valoarea estimativă a investițiilor necesare pentru implementarea Parteneriatului Public Privat constituie 79,76 mil. lei.

Ca urmare a evaluării de către Comisie a ofertelor parvenite pentru participarea la concursul de selectare a parteneriatului public-privat și desemnarea ofertei câștigătoare, potrivit procesului verbal nr. 3 din 21.03.2017, Comisia a stabilit că oferta Asociației persoanelor juridice este una avantajoasă, cu întrunirea condițiilor necesare, acumulând un punctaj de 458 puncte, fiind prin urmare aleasă câștigătoare. Astfel, a fost constatat în calitate de câștigător al concursului de selectare a parteneriatului public-privat Asociația persoanelor juridice (formată din SRL „Guzun V.E.”, Asociația Obștească Instituția Privată de Învățământ Preșcolar „Grădina Secretă” și Gospodăria Țărănească „Moara lui Ion Guzun”).

Potrivit constatărilor auditorilor din cadrul Curții de Conturi reflectate în conținutul Raportului enunțat, precum și potrivit prevederilor pct. 23 anexa 3 din HG 476/2012, una din cerințele privind oferta financiară este că ofertantul urma să demonstreze că are acces la/sau dispune de active lichide, negrevate, linii de credit și de alte mijloace financiare suficiente pentru a satisface investiția și fluxul de numerar operațional. În conformitate cu cerințele specificate inclusiv în Documentația de concurs, participanții la concurs, pentru a demonstra capacitatea economico-financiară, urmau să prezinte rapoartele financiare pentru ultimii 5 ani, precum și să prezinte sursele de finanțare a proiectului. Însă, neluându-se în considerație acest criteriu, acesta fiind unul dintre cele mai importante criterii care atestă capacitatea finanțării proiectului, la evaluarea ofertelor, au fost incluși doar indicatorii tehnici , în baza cărora a și fost evaluată oferta.

Analizând documentele anexate la oferta depusă de către Asociația Persoanelor Juridice, constatăm că SRL „Guzun V.E.” nu dispunea de active, iar indicatorii financiari pentru anul 2016 ai Gospodăria Țărănească „Moara lui Ion Guzun” și Asociația Obștească Instituția Privată de Învățământ Preșcolar „Grădina Secretă” au constituit: venitul din vânzări – 20,59 mil. lei, și profitul net – 0,3 mil. lei, cu o rentabilitate a veniturilor din vânzări de 1,46%.

Prin urmare, indicatorii financiari raportați de ofertant – Asociația persoanelor juridice ( SRL „Guzun V.E.”, Asociația Obștească Instituția Privată de Învățământ Preșcolar „Grădina Secretă” și Gospodăria Țărănească „Moara lui Ion Guzun”) nu reflectau posibilitatea finanțării în totalitate a activităților investiționale (minimum 79,76 mil. lei – potrivit Studiului de fezabilitate), fapt ce atestă o manipulare frauduloasă pe marginea datelor prezentate.

Citește continuarea pe timpul.md.

Hotărârea prin care se aprobă raportul de audit la acest subiect, precum și raportul complet pot fi accesate aici.

Urmărește cele mai importante noutăți și pe canalul de Telegram ZUGO.

Articole asemănătoare

Back to top button